حضور عادل فردوسی پور در مراسم ترحیم مرحوم جعفر کاشانی

۳۹۸
یکی از حاضران در مراسم ترحیم مرحوم جعفر کاشانی غایب این روزهای فوتبال ما یعنی عادل فردوسی پور بود.
۱۳۹۸/۱۰/۳ ورزش
روزنامه گل
بیشتر
  • ویدئو در سایت شما
دانلود
اشتراک گذاری

ویدئوهای مشابه